Ταξίδια με ζώα συντροφιάς και άλλα ζώα στην ΕΕ

Tαξίδια με ζώα συντροφιάς: σκύλοι, γάτες και νυφίτσες

Οι κανόνες της ΕΕ διευκολύνουν τα ταξίδια σε άλλη χώρα της ΕΕ (εν προκειμένω στις 27 χώρες της ΕΕ + στη Νορβηγία και στη Βόρεια Ιρλανδία) με τον σκύλο, τη γάτα ή τη νυφίτσα σας. Οι εν λόγω κανόνες καλύπτουν επίσης τα ταξίδια στην ΕΕ από χώρα ή έδαφος εκτός ΕΕ.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ζώο σας μπορεί να ταξιδέψει μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ ή από χώρα εκτός ΕΕ σε χώρα της ΕΕ εφόσον:

  • φέρει μικροτσίπ (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς) ή ευανάγνωστο τατουάζ που έγινε πριν από τις 3 Ιουλίου 2011
  • έχει εμβολιαστεί κατά της λύσσας
  • έχει υποβληθεί σε θεραπεία για κεστώδη έλμινθα Echinococcus multilocularis, εφόσον η περιοχή προορισμού σας είναι απαλλαγμένη από αυτή τη νόσο (Φινλανδία, Ιρλανδία, Μάλτα, Νορβηγία και Βόρεια Ιρλανδία)
  • έχει έγκυρο ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώου συντροφιάς, όταν ταξιδεύει από χώρα της ΕΕ ή τη Βόρεια Ιρλανδία σε άλλη χώρα της ΕΕ ή στη Βόρεια Ιρλανδία, ή ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγείας των ζώων, όταν ταξιδεύει από χώρα εκτός ΕΕ.

Προειδοποίηση

Οι κανόνες της ΕΕ που περιγράφονται παραπάνω σχετικά με τα ταξίδια με ζώα συντροφιάς ισχύουν για τα ιδιωτικά ταξίδια με ζώα συντροφιάς τα οποία δεν έχουν σχέση με αλλαγή κυριότητας ή πώληση.

Ταξιδιωτικά έγγραφα για τον σκύλο, τη γάτα ή τη νυφίτσα σας

Ευρωπαϊκό διαβατήριο για ζώα συντροφιάς

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο για ζώα συντροφιάς είναι ένα έγγραφο που βασίζεται σε τυποποιημένο πρότυπο της ΕΕ και είναι απαραίτητο για τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Περιλαμβάνει περιγραφή και λεπτομερή στοιχεία για το ζώο σας, όπως τον κωδικό μικροτσίπ ή τατουάζ, καθώς και το ιστορικό των αντιλυσσικών εμβολιασμών και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη και του κτηνιάτρου που εξέδωσε το διαβατήριο. Μπορείτε να λάβετε ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώου συντροφιάς για τον σκύλο, τη γάτα ή τη νυφίτσα σας από κάθε εγκεκριμένο κτηνίατρο (που έχει εξουσιοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές να εκδίδει διαβατήρια ζώων συντροφιάς). Το διαβατήριο για τα ζώα συντροφιάς ισχύει εφ’ όρου ζωής εφόσον ανανεώνεται κατάλληλα ο εμβολιασμός των ζώων σας κατά της λύσσας.

Προειδοποίηση

Εάν ταξιδεύετε σε χώρα της ΕΕ ή στη Βόρεια Ιρλανδία από την Ανδόρα, την Ελβετία, τις Φερόες Νήσους, το Γιβραλτάρ, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, το Κράτος της Πόλης του Βατικανού, το ζώο σας μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ με διαβατήριο ζώου συντροφιάς που έχει εκδοθεί σε μία από αυτές τις χώρες ή εδάφη.

Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγείας των ζώων

Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγείας των ζώων είναι ένα άλλο είδος εγγράφου, το οποίο περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ζώο συντροφιάς (ταυτότητα, υγεία, αντιλυσσικός εμβολιασμός) και βασίζεται σε τυποποιημένο υπόδειγμα της ΕΕ.

Εάν ταξιδεύετε από χώρα ή έδαφος εκτός ΕΕ, το ζώο συντροφιάς πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο να έχει εκδοθεί από κτηνίατρο του Δημοσίου της χώρας αναχώρησης το πολύ 10 ημέρες πριν από την άφιξη του ζώου σας στην ΕΕ. Το πιστοποιητικό ισχύει για ταξίδια μεταξύ των χωρών της ΕΕ για 4 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης ή έως ότου λήξει ο αντιλυσσικός εμβολιασμός (ό,τι συμβεί πρώτο).

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώνετε και να επισυνάπτετε στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγείας του ζώου συντροφιάς σας γραπτή δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι η μεταφορά του ζώου πραγματοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς. Η δήλωση αυτή απαιτείται επίσης εάν το ζώο σας ταξιδεύει υπό την ευθύνη προσώπου που εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει. Στην περίπτωση αυτή, το ζώο σας πρέπει να σας παραδοθεί εντός 5 ημερών από τη μετακίνησή σας.

Προειδοποίηση

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς της ΕΕ που είχαν εκδοθεί σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία δεν ισχύουν πλέον για ταξίδια με ζώα συντροφιάς από τη Μεγάλη Βρετανία σε χώρα της ΕΕ ή στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ζώα συντροφιάς που ταξιδεύουν χωρίς τον ιδιοκτήτη τους

Κατά κανόνα, τα ζώα συντροφιάς πρέπει να ταξιδεύουν με τους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε γραπτώς άλλο πρόσωπο να συνοδεύσει το ζώο σας (η εν λόγω γραπτή δήλωση περιγράφεται παραπάνω). Οφείλετε δε να παραλάβετε το ζώο σας εντός 5 ημερών από τη μεταφορά του.

Προειδοποίηση

Εάν το ζώο σας ταξιδεύει ασυνόδευτο, θα πρέπει να πληροί τους κανόνες για την υγεία των ζώων που ισχύουν όταν σκύλοι, γάτες ή νυφίτσες εισάγονται στην ΕΕ ή αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής εντός της ΕΕ.

Ταξίδια με περισσότερα από πέντε ζώα συντροφιάς

Μπορείτε να ταξιδεύετε με 5 ζώα συντροφιάς το πολύ, αλλά εάν τα ζώα είναι περισσότερα από 5 (σκύλοι, γάτες ή νυφίτσες) πρέπει να προσκομίζετε απόδειξη ότι:

  • συμμετέχουν σε διαγωνισμό, έκθεση ή αθλητικό γεγονός (προσκομίζοντας για παράδειγμα έγγραφο που αποδεικνύει την εγγραφή τους), και
  • είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών.

Προειδοποίηση

Εάν ταξιδεύετε με περισσότερα από 5 κατοικίδια ζώα συντροφιάς (σκύλους, γάτες ή νυφίτσες) και δεν υπάγεστε σε καμία από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα ζώα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για την υγεία των ζώων που εφαρμόζονται όταν σκύλοι, γάτες ή νυφίτσες εισάγονται στην ΕΕ ή αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής εντός της ΕΕ.

Τα σκυλιά μας αγαπούν άνευ όρων, ανταπέδωσε την αγάπη τους ασφαλίζοντας τα στην Hoolie σήμερα!

TT

Shopping Cart