Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ HOOLIE FOUNDATION

Ως διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου pet-insurance.gr (εφεξής «ιστοσελίδα»), σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τον σκοπό αυτό.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου («Πολιτική») αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας www.pet-insurance.gr και καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε.

Θα θέλαμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αυτομάτως αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς επίσης και με τους Oρους και τις Προϋποθέσεις Xρήσης της ιστοσελίδας όπως αναρτώνται σε αυτή.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν/ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα.  «Έμμεσα» σημαίνει  «σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες» όπως παραδείγματος χάριν , με το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από εσάς, τους χρήστες  της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται από την HOOLIE FOUNDATION, προκειμένου οι χρήστες της ιστοσελίδας να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρία μας , για να τους παρέχονται απαντήσεις σε τυχόν  ερωτήματα που θέτουν σε εμάς και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.

Η HOOLIE FOUNDATION δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), καθώς και του συνολικού νομικού πλαισίου που περιβάλλει την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (εν συνόλω αναφερόμενοι ως «Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων»), θα θέλαμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα :

 • Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Δικτυακού Τόπου μας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Hoolie Foundation.
 • Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, η Hoolie Foundation, θα επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες/ δεδομένα του ως επεξεργαστής δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για να γίνετε πελάτης της Hoolie Foundation, τότε η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Πολιτική Απορρήτου η οποία αφορά στους πελάτες μας, θα ισχύει για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων/πληροφοριών.

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για την παρούσα Ιστοσελίδα και δεν ισχύει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

2. Πληροφορίες/Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς :

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κάποια ή όλα τα είδη των κάτωθι πληροφοριών από εσάς :

Α. Πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από εσάς/μας παρέχετε απευθείας:
Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε και να περιηγηθείτε  την παρούσα ιστοσελίδα.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως τη συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης/φόρμας κ.ο.κ., ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες.

Οι πληροφορίες παρέχονται από εσάς του ιδίους εσείς μετά τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας  επικοινωνίας στην ιστοσελίδα  μας η οποία περιλαμβάνει  μόνο στοιχεία επικοινωνίας (πχ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου).

Επιπλέον των ανωτέρω:

 • Μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την Ιστοσελίδα.
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αρχείο αυτής της αλληλογραφίας/επικοινωνίας.
 • Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια ή έρευνες, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, αν και σε κάθε περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές.
 • Ενδέχεται να συγκεντρώνουμε λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω του Δικτυακού μας Τόπου καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των ιστολογίων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, τον ιστότοπο που σας παρέπεμψε στον ιστότοπό μας και τις πηγές στις οποίες έχετε πρόσβαση.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ.
 • Συγκέντρωση ερωτημάτων για αναζητήσεις που διεξάγονται στον ιστότοπο, εφόσον υπάρξει τέτοια δυνατότητα.
 • Αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.

Β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας:

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος,
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον ιστότοπο,
 • η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες ως Πελάτης κατά τη χρήση/επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας, η νομική (και νομιμοποιητική βάση), πάνω στην οποία εδράζουμε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία μας παρέχετε οι ίδιοι, είναι η διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων σας, τα οποία απορρέουν από την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης που οι ίδιοι τηρείτε στην εταιρία μας. Επομένως, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες/δεδομένα που τηρούμε για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
 • Για την παροχή πληροφοριών για τα  προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να σας ενδιαφέρουν στο μέλλον.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, οι οποίες απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Πελάτη μας και της εταιρίας μας.
 • Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς.
 • Σε περίπτωση που τυγχάνετε υποψήφιος πελάτης, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας για σκοπούς marketing.

Περαιτέρω και για :

Επικοινωνίες μέσω email:
Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις, ή αλλαγές στην ιστοσελίδα μας και, με τη συγκατάθεσή σας, διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.

Ικανοποίηση αιτημάτων:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εξυπηρέτησής σας ή για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε λειτουργίες στον
ιστότοπό μας.

Στατιστική ανάλυση:
Ενδέχεται στο μέλλον, για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας να τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη
λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Επιβολή συμμόρφωσης:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των επισκεπτών/χρηστών μας. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή που συλλέγουμε τις πληροφορίες ή σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.

4. Διάθεση των πληροφοριών σας :
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οιαδήποτε εταιρία-μέλος του Ομίλου μας, ήτοι τα Υποκαταστήματά μας, την μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της. Σε περίπτωση που κάποια εταιρία/μέλος του Ομίλου μας εδρεύει εκτός της ΕΕ, η μεταφορά αυτή θα γίνει με βάση τη σύμβαση που θα περιλαμβάνει τα Πρότυπα Συμβατικών Ρητρών σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

 • Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιας άλλης επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων αυτής, οπότε ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον μελλοντικό πωλητή ή αγοραστή μιας τέτοιας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων.
 • αν εμείς ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία αποκτηθούν από τρίτους, περίπτωση κατά την οποία προσωπικά δεδομένα που κατέχονται από εμάς για τους πελάτες μας, θα είναι ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.
 • εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας μας και άλλες συμφωνίες αλλά θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτή την αποκάλυψη μόνο σε αυτά που τυγχάνουν λογικώς αναγκαία και απαραίτητα και, είναι δυνατόν, να σας γνωστοποιήσουμε αυτήν την αποκάλυψη, και/ή
 • να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Hoolie Foundation, της Ιστοσελίδας, των επισκεπτών/χρηστών μας και οποιουδήποτε τρίτου με τον οποίο αλληλεπιδρούμε για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Ανταλλαγή πληροφοριών :
Η εταιρία μας, σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται τις πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών της μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις. Καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου και τις υπηρεσίες μας, με σκοπό να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε άλλους παρόχους για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο, όπως παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, κλπ. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση
  παραβίασης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του ιστότοπου ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, όπου και αν είναι εγκατεστημένη, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
 • Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών ή μετά από τη συγκατάθεσή σας.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κοινοποίησης πληροφοριών.

5. Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα :

Ασφάλεια Πληροφοριών
Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για τη διασφάλιση και την ασφαλή τήρηση όλων των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας απώλειας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τυχόν χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, για τη διάρκεια χρήσης των Υπηρεσιών μας.
Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για εκείνους, για τους οποίους υφίστανται βάσιμοι λόγοι και πραγματική ανάγκη να τα γνωρίζουν. Επομένως, όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας, το κάνουν μόνο με εξουσιοδοτημένο τρόπο και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Έχουμε επίσης θεσπίσει όλες τις απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. Θα ειδοποιούμε τους Πελάτες μας, για κάθε περιστατικό ύποπτης παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων, σε όλες τις περιπτώσεις που τυγχάνουμε υποχρεωμένοι εκ του Νόμου να το πράξουμε. Δυστυχώς, η μετάδοση και η ροή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρά το γεγονός ότι, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν δυνάμεθα να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταφέρονται από την Ιστοσελίδα.

Κάθε φορά που λαμβάνουμε προσωπικά σας δεδομένα/πληροφορίες, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και όλες τις εγγυήσεις ασφαλείας για την αποφυγή οιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενημερωμένα
Αν οιαδήποτε αλλαγή λάβει χώρα αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες/δεδομένα, μπορείτε να τα ενημερώσετε και να προσθέσετε τις αλλαγές, μεταβαίνοντας στην αντίστοιχη φόρμα μεταβολής στοιχείων της Ιστοσελίδας ή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε κατωτέρω.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή/τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, θα προσπαθήσουμε να τα ενημερώσουμε εντός τριάντα (30) ημερών από την παροχή τυχόν νέων ή ενημερωμένων προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς είναι όσο το δυνατόν ακριβή και ενημερωμένα.

Που αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα :
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής σας σύμβασης, τηρούνται από την Εταιρία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας από το προσωπικό της εταιρία μας ή για κάποιον από τους συνεργάτες μας. Τέτοιο προσωπικό μπορεί να ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την επικοινωνία για τη σύναψη/κατάρτιση νέων συμβάσεων, την επεξεργασία και εκπλήρωση των εντολών σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής και την παροχή νομικών υπηρεσιών. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, αποδέχεστε τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία τους.
Σε περίπτωση που, επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. κεφάλαιο «Επικοινωνία» κάτωθι).

Πόσο καιρό τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τηρούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα έχουμε την υποχρέωση απέναντι στον Πελάτη μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν σε περίπτωση που υποβάλλετε γραπτή αίτηση με αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων.

6. Τα δικαιώματά σας :
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation), αλλά και με τα άρθρα 11 – 13 του Νόμου 2472/1997 που τυγχάνει ήδη εν ισχύ, καθώς
και οποιασδήποτε νεώτερης σχετικής, εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας ισχύσει εφεξής, διαθέτετε πλήθος σημαντικών δικαιωμάτων χωρίς κάποια χρέωση. Κατ’ αρχήν, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης, τροποποίησης, συμπλήρωσης, ενημέρωσης, διαβίβασης, δέσμευσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν της επικοινωνίας σας μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hoolie.gr. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας. Σε κάθε περίπτωση, θα λάβετε απάντηση εντός τριάντα ημερών (30), από την παραλαβή του αιτήματός σας.
Τα δικαιώματά σας, συνοψίζονται στα εξής :

 • την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ορισμένες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε παράσχει,
 • την αίτηση για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς σε ορισμένες περιπτώσεις,
 • την αίτηση για λήψη των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς και έχετε ήδη παράσχει σε εμάς, σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη με μηχανικά μέσα μορφή και το δικαίωμα να διαβιβασθούν τα δεδομένα αυτά σε τρίτους σε ορισμένες περιπτώσεις,
 • το δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε εσάς σε περιπτώσεις άμεσου marketing,
 • το δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα και παράγουν έννομες συνέπειες και αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζουν σημαντικά,
 • το δικαίωμα εναντίωσης σε ορισμένες περιπτώσεις στη συνέχεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • άλλως, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις,
 • το δικαίωμα αίτησης αποζημίωσης για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν από την παραβίαση των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλώ:

 • Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας, που τίθενται αναλυτικώς κατωτέρω.
 • Επιτρέψετε σε εμάς να διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες ούτως ώστε να δυνάμεθα να σας ταυτοποιήσουμε.
 • Επιτρέψετε μας να διαθέτουμε και να τηρούμε τα απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία. Σε περίπτωση που τυγχάνετε χρήστης των Υπηρεσιών μας, πρέπει να μας στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε εσείς οι ίδιοι γνωστοποιήσει. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δυνάμεθα να ζητήσουμε ένα ή περισσότερα στοιχεία ταυτοποίησής σας, όπως π.χ. Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ. κ.ο.κ, και
 • Ενημερώστε μας για τις πληροφορίες στις οποίες αφορά το αίτημά σας.

7. Ιστοσελίδες/Ιστότοποι τρίτων :
Ο παρών ιστότοπος, ενδέχεται από καιρό σε καιρό να περιέχει συνδέσμους προς και από δικτυακούς τόπους συνεργατών μας και δικτύων συνεργαζομένων με εμάς ατόμων και εταιριών.
Αν ακολουθήσετε κάποιο σύνδεσμο σε οιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους δικούς τους όρους χρήσης και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, εγγύηση ή δέσμευση για τις εν λόγω πολιτικές και τους όρους χρήσης τους. Παρακαλούμε θερμά να ελέγξετε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

8. Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας μόνον στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, για την παροχή προς εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Θέλουμε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς.

9. Ανήλικοι κάτω των 18 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hoolie.gr.

10. IP διευθύνσεις και cookies

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου του προγράμματος περιήγησής σας, για τη διαχείριση του συστήματος, την υποστήριξη πελατών και τη συλλογή συνολικών πληροφοριών για εσωτερικούς σκοπούς.
Επιπλέον, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες, τις οποίες ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας, για ένα χρονικό διάστημα και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις πληροφορίες αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
Μερικές από τις συνήθεις χρήσεις των cookies μας, ενδέχεται να συνοψίζονται στις εξής :

 • να αναγνωρίζουμε και να εκτιμήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών καθώς επίσης και να διαπιστώσουμε το πώς οι επισκέπτες περιηγούνται στον ιστότοπό μας, όταν τον χρησιμοποιούν.
 • Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες της βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
 • να αναγνωρίζουμε και να επαληθεύουμε τον χρήστη σε διάφορες σελίδες της Ιστοσελίδας μας, στον δικό μας Ιστότοπο, σε μια επίσκεψη ή σε διαφορετικές περιόδους σύνδεσης.
 • να είμαστε σε θέση να ανακτούμε τα αποθηκευμένα δεδομένα ενός χρήστη, για παράδειγμα, πληροφορίες που ο χρήστης έχει υποβάλει προηγουμένως στον ιστότοπο, ούτως ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση αυτών των πληροφοριών από τον χρήστη.

Τα δεδομένα που αποστέλλουμε και τα οποία συνδέονται με cookies (user-ID, advertising- ID), διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο 14 μηνών. Δεδομένα των οποίων η περίοδος αποθήκευσης έχει παρέλθει, διαγράφονται αυτόματα σε μηναία βάση. Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους Χρήσης και την Προστασία Δεδομένων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους :
https://policies.google.com/?hl=el
https://www.google.com/analytics/terms/gr.html

11. Πώς να εκφράσετε ενδεχόμενα παράπονα ή διαμαρτυρίες σας :

Ελπίζουμε και καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια ώστε να είμαστε σε θέση να επιλύουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία που ανακύπτει σχετικά με τη σύννομη χρήση των πληροφοριών και δεδομένων σας.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, σας παρέχει επίσης ρητώς το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή, εν προκειμένω στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στο οποίο εργάζεστε, διαμένετε μόνιμα ή στον εδαφικό χώρο, στον οποίο έλαβε χώρα εις βάρος σας, τυχόν παραβίαση των διατάξεων και νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : contact@dpa.gr ή τηλεφωνικώς: +30 210 6475600.

12. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Απορρήτου

Σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ήτοι δυνάμεθα να ενημερώνουμε οποτεδήποτε κρίνουμε απαραίτητο, την παρούσα Πολιτική Απορρήτου/Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ούτως ώστε αυτή να αντανακλά τις ενδεχόμενες αλλαγές στις πρακτικές μας καθώς και στις
υπηρεσίες που προσφέρουμε. Μετά από κάθε τροποποίηση της εν λόγω Πολιτικής, θα τίθεται στο τέλος η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, με τη συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας μας, θεωρείται ότι αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

13. Ερωτήσεις/υποδείξεις/επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hoolie.gr. Επίσης, μπορείτε να αποστέλλετε τα αιτήματά σας για την άσκηση των νομίμων και ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντων δικαιωμάτων σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hoolie.gr .

14. Πολιτική Ακυρώσεων & Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε και να επιστρέψετε το συμβόλαιο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του. Από την ημερομηνία παραλαβής και μέχρι τη λήξη της περιόδου- που είχατε πληρώσει- η ασφαλιστική εταιρία σας επιστρέφει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχετε καμία αξίωση για αποζημίωση. Θα λάβετε Γραπτό Μήνυμα (sms) με το Υπόλοιπο ποσό και θα είναι διαθέσιμο στον τραπεζικό λογαριασμό του συμβαλλομένου εντός 5 ημερών.

Shopping Cart