Μπορεί ένας σκύλος να πει…ψέματα;

η κοινωνική δομή των σκύλων διαφέρει από εκείνη των ανθρώπων, και γιατί δεν μπορούν να ψεύδονται με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι άνθρωποι.

 

 

Η ικανότητα να λέμε ψέματα είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας και της κοινωνικής δομής. Το ψέμα συχνά χρησιμοποιείται για να παραπλανήσουμε ή να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ή τα συμφέροντά μας στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η ικανότητα απαιτεί υψηλό επίπεδο κοινωνικής κατανόησης, συνειδητοποίησης των αναγκών ή των πεποιθήσεων των άλλων, και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις διαφορές μεταξύ του τι πιστεύουμε και της πραγματικότητας.

 

 

Οι σκύλοι, από την άλλη πλευρά, έχουν μια διαφορετική κοινωνική δομή και κατανόηση του κόσμου. Δεν έχουν την ίδια δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις ανάγκες ή τις πεποιθήσεις των άλλων σκύλων ή των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως την έννοια του ψέματος ή να το χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο. Οι συμπεριφορές που μπορούν να ερμηνευτούν ως ψευδείς συνήθως οφείλονται σε άλλες αιτίες, όπως παιχνίδι ή αναστάτωση, και όχι σε εκτελεστική πρόθεση να παραπλανήσουν ή να αποκρύψουν την αλήθεια.

Shopping Cart