Ασφάλιση Κατοικίδιου μέσα από ασφάλεια αυτοκινήτου

Ασφαλίστε τον πιο πιστό σας φίλο με τη νέα κάλυψη ασφάλισης κατοικίδιων, η οποία συνδυάζεται με ασφαλιστήριο κατοικίας και ασφαλιστήριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταβάλλοντας αποζημίωση το ανώτατο όριο έως €2.000 (€600 για απώλεια ζωής).

“So Easy It Feels Like Magic”

Ασφάλιση Κατοικίδιου μέσα από ασφάλεια αυτοκινήτου με μόνο 4€/ ετησίως

Η εταιρεία με την κάλυψη αυτή θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικίδιου ζώου συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης, σύμφωνα με τις παρακάτω αναγραφόμενες προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα:

  • Το επίδομα θα καταβάλλεται κατόπιν θανάτου ή τραυματισμού του κατοικίδιου ζώου συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης.
  • Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικίδιου ζώου. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση ανήκει σε νομικό πρόσωπο, το καλυπτόμενο κατοικίδιο θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ή των νόμιμων εκπροσώπων, των συζύγων τους και των προστατευόμενων τέκνων τους.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή επιχείρηση, η οποία καλύπτεται από το αντίστοιχο ασφαλιστήριο, εκείνη δε τη στιγμή το κατοικίδιο βρίσκεται εντός της καλυπτόμενης κατοικίας ή επιχείρησης και η ζημία αυτή του προξένησε τραυματισμό ή θάνατο, τότε καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο.
  • Στον υπολογισμό της αποζημίωσης για σωματικές βλάβες περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των €2.000 και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων/τιμολογίων.
  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε €600, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικίδιου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται, συνολικά και για τα δύο, το ανώτερο έως €2.000.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης εκχωρεί κάθε απαίτησή του κατά οποιουδήποτε ευθυνόμενου τρίτου προσώπου στην εταιρεία, συγχρόνως με την καταβολή αυτής στον ίδιο από την εταιρεία.

ΟΡΟΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ_ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 68 43 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 
Show Order Summary
4,00 €
Product Subtotal
Δείκτης τοποθέτησης
Ασφάλιση Κατοικίδιου μέσα από ασφάλεια αυτοκινήτου με μόνο 4€/ ετησίως
  × 1
4,00 
Subtotal 4,00 
Total 4,00 

Customer information

Στοιχεία χρέωσης

Payment

  • Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account.

Η παραγγελία σας

Προϊόν Υποσύνολο
Δείκτης τοποθέτησης
Ασφάλιση Κατοικίδιου μέσα από ασφάλεια αυτοκινήτου με μόνο 4€/ ετησίως
  × 1
4,00 
Υποσύνολο 4,00 
Σύνολο 4,00 
;