Ασφάλιση Αλόγων

Η Ασφάλιση Αλόγων παρέχεται μέσω ενός εξειδικευμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και καλύπτει το άλογο και ως περιουσιακό στοιχείο.

Η Ασφάλιση Αλόγων  παρέχεται μέσω ενός εξειδικευμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και καλύπτει το άλογο ως περιουσιακό στοιχείο.

ΕΙΔΗ ΑΛΟΓΩΝ:

  • Υπερπήδησης εµποδίων
  • Ιππικής αντοχής
  • Ιππικής δεξιοτεχνίας
  • Επιβήτορες / φοράδες για αναπαραγωγή
    (Εξαιρούνται τα άλογα του Ιπποδρόµου)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

  • Θάνατος από ασθένεια ή ατύχηµα
  • Απώλεια χρήσης (παρέχεται µε χρέωση επιπλέον ασφαλίστρου)

ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ:

  • ∆υτική Ευρώπη (συµπεριλαµβάνεται και η κάλυψη µεταφοράς από εξειδικευµένους µεταφορείς)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Θανάτωση κατόπιν εντολής οποιασδήποτε Αρχής Θανάτωση για ανθρωπιστικούς λόγους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Πρόταση Ασφάλισης Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Πληρωµή ασφαλίστρων µε την έναρξη της κάλυψης
Ο ιδιοκτήτης αλόγου έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με την Hoolie της Wise Daedalus, την 1η Animal Friendly ασφαλιστική.