Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικιδίου

Τα προγράμματα της Pet Insurance απευθύνονται σε πολλούς από εσάς που ο
τετράποδος φίλος σας δεν είναι απλά το κατοικίδιό σας αλλά μέλος της
οικογένειάς σας! Προστατευτείτε στην περίπτωση που το κατοικίδιό
σας, σκύλος ή γάτα, προκαλέσει κάποιο ατύχημα σε τρίτους.

Είτε ζούμε είτε εργαζόμαστε μαζί τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που σχετίζονται με κατοικίδια.

Ωστόσο το να ζει κανείς ή να εργάζεται με κατοικίδια ζώα συνεπάγεται ευθύνες και μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις τρίτων. Σκεφτείτε λόγου χάρη να έχετε ένα κατοικίδιο το οποίο θα προκαλέσει φθορά στην περιουσία του γείτονά σας ή να τύχει να τραυματίσει κάποιον άλλο. Για αυτό και πρέπει να φροντίσετε να υπάρχει σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικός είστε ατυχήματα μπορούν πάντα να συμβούν. Το πρόγραμμα ασφάλειας Αστικής Ευθύνης Κατοικίδιου απευθύνεται σε εσάς ως ιδιοκτήτη του κατοικίδιου ζώου και σας καλύπτει για την Αστική σας Ευθύνη έναντι τρίτων, για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σας.

Από την κάλυψη εξαιρούνται τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας, καθώς και ζώα που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα:

Ο Ασφαλισμένος:
Όλοι οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων συντροφιάς (γάτες, σκύλοι & πτηνά), τα οποία θα είναι εμβολιασμένα και θα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας.
Πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο.

Τρίτοι:
Πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο.

Ασφαλιστικές Καλύψεις:
Ζημιές (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που το κατοικίδιο θα προξενήσει αθέλητα σε τρίτους, εξαιρουμένης της μετάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους ή/και ζώα.
Απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλιση του τετράποδου φίλου σας είναι:

 1. Το όνομα
 2. Η ράτσα
 3. Το χρώμα
 4. Η ηλικία
 5. Το βιβλιάριο υγείας του

Προγράμματα Κάλυψης Αστικής Ευθύνης

Πρόγραμμα 1

 • Σωματικές Βλάβες (Μεμονωμένο ατύχημα)
  € 5,000
 • Σωματικές Βλάβες (Ομαδικό ατύχημα)
  € 10,000
 • Υλικές Ζημίες
  € 2,000
 • Ανώτατη Ευθύνη Εταιρείας
  € 20,000
 • Απαλλαγή ανά απαίτηση
  € 100
 • Ολικά Ασφάλιστρα ανά κατοικίδιο
  € 20 / χρόνο

Πρόγραμμα 2

 • Σωματικές Βλάβες (Μεμονωμένο ατύχημα)
  € 30,000
 • Σωματικές Βλάβες (Ομαδικό ατύχημα)
  € 60,000
 • Υλικές Ζημίες
  € 10,000
 • Ανώτατη Ευθύνη Εταιρείας
  € 100,000
 • Απαλλαγή ανά απαίτηση
  € 200
 • Ολικά Ασφάλιστρα ανά κατοικίδιο
  € 40 / χρόνο

Πρόγραμμα 3

 • Σωματικές Βλάβες (Μεμονωμένο ατύχημα)
  € 50,000
 • Σωματικές Βλάβες (Ομαδικό ατύχημα)
  € 100,000
 • Υλικές Ζημίες
  € 15,000
 • Ανώτατη Ευθύνη Εταιρείας
  € 200,000
 • Απαλλαγή ανά απαίτηση
  € 300
 • Ολικά Ασφάλιστρα ανά κατοικίδιο
  € 65 / χρόνο

*Σημείωση ΙΙ: Για τις ράτσες σκύλου Rottweiller, Doberman & Pit-bull τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 50%.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ

Show Order Summary
20,00 €
Product Subtotal
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου - 100€  × 1 20,00 
Subtotal 20,00 
Total 20,00 

Customer information

Billing details

Your Products

Product
Quantity
Price
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου (#2409)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 100€,
+
20,00 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου (#2409)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 200€,
+
40,00 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου (#2409)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 300€,
+
65,00 

Payment

 • Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account.

Your order

Product Subtotal
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου - 100€  × 1 20,00 
Subtotal 20,00 
Total 20,00