Τι μου καλύπτει ?

Κόστος Ιατρικής Περίθαλψης: Καλύπτει τα έξοδα για επισκέψεις στον κτηνίατρο σε περίπτωση ασθενείας εως 2000€ και άλλες ιατρικές δαπάνες.

Καλύπτει τα έξοδα για χειρουργικές επεμβάσεις που είναι απαραίτητες λόγω ασθενειών

Καλύπτει τυχόν εξειδικευμένες θεραπείες που απαιτούνται λόγω συγκεκριμένων ασθενειών.

Καλύπτει τα έξοδα για επισκέψεις στον κτηνίατρο, χειρουργικές επεμβάσεις, και άλλες ιατρικές δαπάνες εως 2000€.

Αν το κατοικίδιο  τραυματιστεί, καλύπτουμε τα ιατρικά έξοδα που προκύπτουν.

τα έξοδα για χειρουργικές επεμβάσεις που είναι απαραίτητες λόγω τραυματισμών.

Καλάθι αγορών