Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε και να επιστρέψετε το συμβόλαιο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.

Από την ημ/νια παραλαβής και μέχρι τη λήξη της περιόδου- που είχατε πληρώσει- η ασφαλιστική εταιρία σας επιστρέφει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχετε καμία αξίωση για αποζημίωση.

Θα λάβετε Γραπτό Μήνυμα (sms) με το υπόλοιπο ποσό και θα είναι διαθέσιμο στον τραπεζικό λογαριασμό του συμβαλλομένου εντός 5 ημερών

Shopping Cart