Οι οκτώ ψηφιακές υπηρεσίες στο pet.gov.gr για τα ζώα συντροφιάς

Τι περιλαμβάνει η ενιαία επίσημη πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς που είναι ανοιχτή και υποστηρίζει τους κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες και τους αναδόχους

Οκτώ ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν στόχο τη φιλικότερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κτηνιάτρων, ιδιοκτητών και διαχειριστών ζώων συντροφιάς, φιλοξενεί από χθες το pet.gov.gr.

Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Για πρώτη φορά δημιουργείται μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης των όρων ευζωίας και υγείας των ζώων συντροφιάς που είναι ανοιχτή και υποστηρίζει τους κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες, τους αναδόχους, τους φιλόζωους και τη Δημόσια Διοίκηση.

 

Οι υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο pet.gov.gr είναι οι ακόλουθες:

1. Βιβλιάριο υγείας ζώου συντροφιάς
2. Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς
3. Δήλωση εύρεσης ζώου συντροφιάς
4. Δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης ζώου συντροφιάς
5. Δημιουργία QR κωδικού ταυτοποίησης ζώου συντροφιάς
6. Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς
7. Μητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς
8. Μητρώο φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων ζώων συντροφιάς

 
 

Πιο αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

1. Βιβλιάριο υγείας ζώου συντροφιάς
Οι ιδιοκτήτες, οι ανάδοχοι και οι διαχειριστές των ζώων συντροφιάς μπορούν να δουν το βιβλιάριο υγείας των ζώων σε ηλεκτρονική μορφή και να το εκτυπώσουν.

 

Το βιβλιάριο υγείας του ζώου περιλαμβάνει στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς και αφορούν στην ταυτοποίηση και την υγεία του ζώου συντροφιάς. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν σε στοιχεία κτηνιατρικής φύσης:
εμβολιασμούς
εξετάσεις λεϊσμανίωσης
στείρωση
λήψη γενετικού υλικού (ΕΦΑΓΥΖΣ)
αποπαρασιτώσεις
κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη
νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης

2. Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς

 

Ιδιοκτήτης ή ανάδοχος ζώου συντροφιάς μπορεί να δηλώσει την απώλεια του ζώου. Η δήλωση απώλειας του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από το γεγονός.

Η δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς καταχωρίζεται ως έγγραφο, διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή της δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα η δήλωση απώλειας του ζώου συντροφιάς να γίνει από υπάλληλο Δήμου κατόπιν αιτήματος.

3. Δήλωση εύρεσης ζώου συντροφιάς

Ιδιοκτήτης ή ανάδοχος ζώου συντροφιάς που έχει δηλώσει προηγουμένως την απώλεια του, μπορείτε να δηλώσει την εύρεση του. Η δήλωση εύρεσης του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από το γεγονός.

4. Δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης ζώου συντροφιάς
Ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς εάν θέλει να μεταβιβάσει το ζώο σε νέο ιδιοκτήτη, μπορεί να κάνετ δήλωση της πρόθεσής για την μεταβίβαση του, ώστε να μην χρειαστεί να παραστεί αυτοπροσώπως στον κτηνίατρο που θα πραγματοποιήσει την μεταβίβαση.

Η δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης ζώου συντροφιάς καταχωρίζεται ως έγγραφο, διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή της δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα η δήλωση πρόθεσης μεταβιβασης του ζώου συντροφιάς να γίνει από υπάλληλο Δήμου κατόπιν αιτήματος.

5. Δημιουργία QR κωδικού ταυτοποίησης ζώου συντροφιάς
Οι ιδιοκτήτες, οι ανάδοχοι και οι διαχειριστές των ζωών συντροφιάς μπορούν να δημιουργήσουν και να εκτυπώσουν QR κωδικό ταυτοποίησης του ζώου, τον οποίο μπορούν να προσαρμόσουν στο περιλαίμιο του ζώου για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μαζί τους σε περίπτωση απώλειας του ζώου.

Αναλυτικότερα, ο QR κωδικός μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά σε μορφή png και να εκτυπωθεί. Σε περίπτωση απώλειας του ζώου, αν κάποιος το εντοπίσει, μπορεί να σαρώσει τον QR κωδικό για να δει τον κωδικό microchip του ζώου.

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων, μπορούν να δημιουργήσουν και να εκτυπώσουν QR κωδικό για τα ζώα συντροφιάς που διαχειρίζεται ο φορέας.

6. Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς
Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος από το ΓΕΩΤΕΕ, μπορεί να καταγράφει τα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και τις ιατρικές πράξεις που τελούνται σε αυτά, στο Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς.

Ακόμη μπορεί να καταχωρίσει τα συμβάντα ζωής ενός ζώου συντροφιάς όπως τη γέννηση, τη σήμανση, την απώλεια, την εύρεση, τη μεταβίβαση, την υιοθεσία και την αναδοχή.

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων όσο και οι αντιπρόσωποι φιλοζωικών σωματείων / οργανώσεων και καταφυγίων, μπορούν να καταχωρίζουν τα συμβάντα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς που διαχειρίζεται ο φορέας σας. Ειδικά οι υπάλληλοι των Δήμων μπορούν κατόπιν αιτήματος από πολίτες να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων.

7. Μητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς
Όσοι διατηρούν καταφύγια ζώων συντροφιάς, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά. Το μητρώο αποτελεί μέρος του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ).

Υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο είναι:

οι ιδιώτες φιλόζωοι που διατηρούν καταφύγιο
τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο φιλοζωικών σωματείων και Οργανώσεων σωματεία ή οργανώσεις
οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών, οι σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες και οι αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων
Στο μητρώο μπορούν να ενταχθούν και τα καταφύγια που δε διαθέτουν, κατά τον χρόνο αίτησης εγγραφής τους, άδεια λειτουργίας.

Συγκεκριμένα μέσα από την εφαρμογή μπορούν να:

εγγραφούν στο μητρώο
επικαιροποιήσουν την εγγραφή
διαγραφούν από το μητρώο

8. Μητρώο φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων ζώων συντροφιάς
Εκπρόσωπος αναγνωρισμένου φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα στην Ελλάδα ή με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, μπορεί να διαχειριστεί την εγγραφή του πολίτη στο μητρώο φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων που αποτελεί μέρος του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ).

Συγκεκριμένα μέσα από την εφαρμογή μπορεί να: εγγραφεί στο μητρώο, επικαιροποιήσει την εγγραφή και διαγραφεί από το μητρώο.

Προϋπόθεση είναι, κατά την ημέρα εγγραφής, να περιλαμβάνεται στους καταστατικούς σκοπούς σας η περισυλλογή, η φροντίδα, η περίθαλψη, η προώθηση και εύρεση υιοθεσίας, η αναδοχή, η στείρωση, η σήμανση, η καταγραφή και η προαγωγή της φιλοζωίας.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Shopping Cart